# Duurzame visserij

Duurzaamheid is wereldwijd steeds belangrijker geworden. De visserij is daarin niet anders. Meer dan ooit wordt er samen door overheden, vissers en natuurorganisaties gewerkt aan een duurzame visserij.

Binnen de visserijsector betekent duurzaamheid rekening houden met mens, planeet en opbrengst. Deze belangrijke pijlers moeten er samen voor zorgen dat we een (Noord)zee vol vis nalaten aan onze kleinkinderen. Bedrijven werken daarom met langetermijnvisie en plannen die zorgen voor zoveel mogelijk opbrengsten, waar mensen baat bij hebben en die planeet noch mens schaadt.

WAT HOUDT EEN DUURZAME VISSERIJ CONCREET IN?
Concreet betekent dit dat de visserij voortdurend wordt uitgedaagd om, in de gehele keten, zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Dit heeft invloed o.a. op de gebruikte vangsttechnieken, maaswijdte van de netten, onderzoek en quotering van de soorten.

De laatste jaren is er flink geïnvesteerd in nieuwe duurzame vangsttechnieken zoals o.a. de pulskor, flyshoot en sumwing. Deze technieken sparen niet alleen het milieu door minder bodemberoering, maar ook minder brandstofverbruik. Ook de netten worden geoptimaliseerd zodat ondermaatse vis en ongewenste bijvangst kan ontsnappen. Naast deze innovaties houdt de visser rekening met de seizoenen en worden soorten in de paaiperiode met rust gelaten zodat het volwassen visbestand kan groeien. Europese overheidsinstanties houden het visbestand nauwkeurig in de gaten. Onderzoeken van ICES (International Council for the Exploration of the Sea) tonen jaarlijks hoe de visbestanden er voor staan in de afzonderlijke visgebieden. Aan de hand hiervan adviseert Ices de overheden welke hoeveelheid van elke vissoort per gebied verantwoord opgevist mag worden, de rente van de zee, zonder dat het gezonde visbestand in gevaar wordt gebracht. De quota en overige internationale afspraken zorgen samen voor een duurzame visserij.

bron: visbureau.nl