# Kieswijzer

Op 17 maart worden de Tweede Kamer verkiezingen gehouden. Hoewel het visserijbeleid Europees is, zijn de landelijke verkiezingen bepalend voor de manier waarop het Gemeenschappelijk Visserijbeleid in Nederland wordt uitgevoerd. Een ‘groen’ kabinet zal op andere wijze invulling geven aan de Europese regels dan een kabinet bestaand uit de meer ondernemers- of visserijgerichte partijen. Tegenwoordig heeft de visserij niet alleen te maken met visserijbeleid, maar ook het klimaatbeleid, visie op biodiversiteitsmaatregelen en de visie op internationale betrekkingen spelen een rol op 17 maart 2021. VisNed heeft de diverse verkiezingsprogramma’s naast elkaar gelegd en vergelijkend gekeken naar een aantal voor de visserij belangrijke punten.

Lees verder….

Bron: visserijnieuws.nl