# Noordzee-akkoord aangenomen

Ruim een jaar hebben de visserij, energiesector, overheid, natuur- en milieuorganisaties gewerkt aan een pakket afspraken hoe de Noordzee beter te beschermen, te gebruiken en in te richten.

In het Noordzeeakkoord hebben de energiesector (gas, olie en wind), de natuur- en milieuorganisaties, de zeehavens en een deel van de visserijsector gezamenlijk afspraken gemaakt om de opgaven voor de energietransitie uit het Klimaatakkoord, voor natuurherstel en voor een gezonde toekomst voor visserij verder te brengen. Het Noordzee-akkoord draagt bij aan de ontwikkeling van een gezonde Nederlandse Noordzee.

“Juist omdat wij in het Noordzeeoverleg naar elkaar luisteren en begrip hebben voor elkaars belangen, kunnen wij gemeenschappelijke oplossingen vinden en kansen verzilveren.”

bron: noordzee.nl